IT dla przemysłu

Rozwiązania łączące systemy informatyczne i automatyki w całość to domena współczesnej automatyzacji. Nasza firma dostarcza biurowe jak i przemysłowe komputery PC, integruje je z systemami automatyki, zapewnia dobór i instalację odpowiedniego oprogramowania wraz z licencjami. Wykonujemy przemysłowe i biurowe sieci teleinformatyczne w oparciu o zarządzane i niezarządzane urządzenia sieciowe np. SCALANCE. Poprzez zastosowanie w automatyce rozwiązań z obszaru IT możliwe jest m.in.:


  • Wizualizacja pracy obiektów.
  • Tworzenie bieżących i historycznych danych w postaci wykresów.
  • Generowanie szczegółowych raportów (ręcznie lub automatycznie).
  • Optymalizowanie kosztów produkcji.
  • Dostęp do danych poprzez Internet oraz umieszczanie danych w chmurze.
  • Zdalny dostęp i diagnostyka z dowolnego miejsca na świecie.
  • Integrowanie baz danych.
  • Dzielenie zasobów wielu systemów różnych producentów.
  • Powiadamianie o zdarzeniach poprzez SMS.
  • Stosowanie i adaptacja urządzeń do współpracy z systemami automatyki np. tablety, smartphony.