Użyj formularza, aby wysłać nam wiadomość lub skorzytaj z numeru telefonu bądź maila zamieszczonego na dole strony

Dział Księgowości: Dorota Ogrodnik / tel. 661 822 994 / e-mail:
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000520500
NIP: 896-15-39-129, REGON: 022476642, Kapitał: 150.000,00 zł

Nr Konta: 68 1050 1575 1000 0090 3039 7336
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC Swift: INGBPLPW