Systemy bezpieczeństwa

Wysokie standardy bezpieczeństwa, duża presja na bezwypadkowość, nowe rozwiązania oraz częste zmiany w przepisach powodują że producenci i użytkownicy zmuszeni są do ciągłego dostosowywania maszyn i urządzeń do aktualnie obowiązujących standardów i wymogów. Nasza firma zapewnia:


  • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz analizy ryzyka procesów technologicznych.
  • Projekt i wykonanie kompleksowego systemu bezpieczeństwa w oparciu o samodzielnie dobrane komponenty.
  • Dostarczenie certyfikatów bezpieczeństwa.